człowiek marginesu z kolektywu Nowe Peryferie

…Co mogę powiedzieć o życiu? Że rzecz to w sumie dość długa

Tylko nieszczęście budzi we mnie zrozumienie.

Ale dopóki ust mi nie zatka gliniasta gruda,

będzie się z nich rozlegać tylko dziękczynienie.

 

Josif Brodski * * * [Zastępowałem w klatce dzikie zwierzę]  (tłum. Stanisław Barańczak)